Onderzoek

Chronische pijn en meditatie

Mindful parenting

Terugvalbeschermende effecten van MBCT

  • Ma, S.H., Teasdale, J.D., 2002, ‘Mindfulness-Based Cognitive Therapy for depression: replication and exploration of differential relapse prevention effects’, J Consulting and Clinical Psychology.

Een inspirerend citaat? Info volgende cursus?

Wil je een keer per maand een mailtje met een citaat of een artikel (en info over de eerstvolgende mindfulness-cursus)?

Je kan je steeds uitschrijven. Geen spam. Powered by ConvertKit